Příznaky šedého zákalu

Jelikož se šedý zákal rozvijí velice pozvolna, povětšinou si v prvních stadiích ani neuvědomuje, že není něco tak úplně v pořádku. Až postupem času se začínají viditelněji projevovat první symptomy. Ty mohou mít u každého odlišný průběh a intenzitu. Může se dostavit zvýšená citlivost na světlo. To co nám před tím nevadilo, nás náhle oslňuje. To se zejména projevuje během nočního řízení, kdy nám začínají vadit reflektory protijedoucích automobilů. Při pohledu jedním okem pociťujeme ztrátu ostrosti, zejména patrné jsou lehce rozdvojené, někdy i roztrojené obrazy pozorovaného předmětu. Rozdílné bývá i vnímání barev, na každém oku je registrujeme s jinou sytostí až odstínem.


Pozvolna začíná docházet k zhoršování schopnosti zaostřovat, dostavuje se krátkozrakost. Ta se velmi špatně reguluje i pomocí brýlí a je nutná jejich častá obměna. Paradoxně v počátku může narůstající krátkozrakost zlepšit vidění nablízko, avšak jedná se pouze o dočasný jev a následujícím zhoršováním zákalu začínají být potíže patrné i při čtení. Postupné zakalování čočky způsobuje bezbolestné zamlžené vidění, často připodobňované k pohledu skrz mléčné sklo. Progres postupuje na obou čočkách různou rychlostí a bez nasazení léčby by vedl až k úplné slepotě.