Rizikové faktory vzniku katarakta

Nejčastější příčinou vzniku šedého zákalu je stárnutí. V takovém případě mluvíme o tzv. senilním kataraktu. Svoji úlohu při degradaci sehrává více vlivů, mezi něž můžeme zahrnout i genetiku. V rodinách, kde se onemocnění šedým zákalem projevuje lze předpokládat, že se u dalšího člena může rozvinout v nižším věku. Statisticky je však u lidí nad šedesát let jistá forma zákalu patrná u každého druhého a toho číslo stoupá s přibývajícím věkem. Ale jelikož rozlišujeme několik typů, ne u každého se dostane až k vážnějším potížím vyžadujících operaci. Mezi další faktory ovlivňující rychlost vzniku zákalu se řadí dlouhodobé působení UV záření na oči. Tomu lze zabránit adekvátními slunečními brýlemi, na což se zapomíná zejména u dětí. Zrychlení degradace oční čočky může mít za následek i kouření, kde se klade vina zejména uvolňovaným volným radikálům. Pro jejich vychytávání je proto doporučováno užívání antioxidantů, jenž mají prokázanou jistou míru prevence při dlouhodobém užívání. Roli samozřejmě sehrává i přijímaná strava, respektive přímo obezita. U té se zejména mluví o zvýšených hladinách cukrů, jenž mají na svědomí zvýšený rozpad bílkovin uvnitř čočky.


Obdobný princip je patrný u lidí s diabetes mellitus. Cukrovka sebou nese celou řadu obtíží, mezi něž se řadí i dřívější a mnohem častější výskyt kataraktu. Jeho vznik může podnítit i jiné oční onemocnění, nejčastěji poté zelený zákal. V takovém případě pak mluvíme o komplikovaném kataraktu. Na jeho vzniku se může však krom onemocnění podílet i úraz oka. Na vině mohou být i některá léčiva. Mezi takový typický příklad by se mohli řadit kortikosteroidy. Ty jsou pro své protizánětlivé účinky využívány k léčbě mnoha nemocí. Jejich účinnost je však vykoupena řadou nežádoucích účinků, mezi něž se řadí řídnutí kostí, hyperglykémie, zvýšená chuť k jídlu, zhoršené hojení ran, u zeleného zákalu zvýšení nitroočního tlaku, a jelikož se podílí na metabolismu cukrů a bílkovin mohou zasáhnout i degradaci v oční čočce.


Ve vzácných případech může nastat tzv. kongenitální katarakta. Tento vrozený zákal se vyvíjí u plodu již během těhotenství. Na jeho vznik má vliv dědičnost či prodělaná infekční nemoc matky. Velkým strašákem byli v minulosti zejména zarděnky, které před nasazením povinného očkování byli nejčastější příčinou slepoty u dětí.